JUDr. Stanislava Horňáková

notár so sídlom v Senici