JUDr. Yvlin Hörömpöliová

notár so sídlom v Leviciach