JUDr. Jana Horváthová

notár so sídlom v Dunajskej Strede