JUDr. Ľudmila Hošíková

notár so sídlom v Bardejove