JUDr. Alena Hromková

notár so sídlom v Považskej Bystrici