JUDr. Helena Hrušovská

notár so sídlom v Bratislave