JUDr. Mária Ivičičová

notár so sídlom v Leviciach