JUDr. Alexandra Jančošeková

notár so sídlom v Strážskom