JUDr. Ludmila Joanidisová

notár so sídlom v Bratislave

Erika Donovalova

Ivana Masiarova

Martina Banasova

Mgr. Olga Tejbusova