JUDr. Viera Kalinová

notár so sídlom v Banskej Bystrici