JUDr. Zuzana Kanásová

notár so sídlom v Nových Zámkoch