JUDr., Ing. Andrea Kašperová

notár so sídlom v Košiciach