Mgr. Vojtech Kavečanský

notár so sídlom v Košiciach