JUDr. Magdaléna Keružová

notár so sídlom v Lipanoch