JUDr. Martina Klinovská

notár so sídlom v Trestenej