JUDr. Eleonóra Kohajdová

notár so sídlom v Prievidzi