JUDr. Kohútová Ivona

notár so sídlom v Bratislave