JUDr. Ľubomír Kojtal

notár so sídlom v Považskej Bystrici