JUDr. Eleonóra Kokindová

notár so sídlom v Prievidzi