JUDr. Zuzana Kolembusová

notár so sídlom v Žiline