JUDr. Alžbeta Kondrlíková

notár so sídlom vo Veľkom Krtíši