JUDr. Alena Korenecová

notár so sídlom v Topoľčanoch