JUDr. Katarína Korenková

notár so sídlom v Humennom