JUDr. Vladimír Košík

notár so sídlom v Partizánskom