Mgr. Marian Kováč

notár so sídlom v Bratislave

Mgr. Vladislav Pastucha