JUDr. Miloslav Kováč

notár so sídlom v Bratislave

 

Katarina Vorosova

zamestnanec