JUDr. Kováčiková Silvia

notár so sídlom v Ružomberku