JUDr. Daniela Kováčová

notár so sídlom v Košiciach