JUDr. Jana Kövesiová

notár so sídlom v Bratislave