JUDr. Jana Krompáková

notár so sídlom v Sobranciach