Mgr. Viktória Kubovská

notár so sídlom v Bratislave