JUDr. Viera Kupcová

notár so sídlom v Liptovskom Mikuláši