JUDr. Miroslav Kupec

notár so sídlom v Piešťanoch