Mgr. Mária Kuteničová

notár so sídlom v Žiari nad Hronom