JUDr. Ľudmila Kutišová

notár so sídlom v Považskej Bystrici