JUDr. Ladislav Leheň

notár so sídlom v Michalovciach