JUDr. Karin Leštinská

notár so sídlom v Ružomberku