JUDr. Božena Loneková

notár so sídlom v Námestove