JUDr. Dagmar Lukáčiová

notár so sídlom v Košiciach