JUDr. Ivan Macák

notár so sídlom v Bratislave

 

Mgr. Oľga Tejbusová

zamestnanec