JUDr. Mária Macháčková

notár so sídlom v Ružomberku