JUDr. Helena Machajová

notár so sídlom v Dolnom Kubíne