JUDr. Alena Majerčiaková

notár so sídlom v Žiline