JUDr. Martina Mížiková

notár so sídlom v Košiciach