JUDr. Štefan Morvay

notár so sídlom v Bánovciach nad Bebravou