JUDr. Anna Nagyová

notár so sídlom v Nových Zámkoch

 

JUDr. Peter Boldiszár

zamestnanec