JUDr. Jana Nirházová

notár so sídlom v Banskej Bystrici