JUDr. Svätoslav Niroda

notár so sídlom v Michalovciach