JUDr. Anna Nováková

notár so sídlom v Trnave

 

JUDr. Juraj Novák

zamestnanec