JUDr. Dalma Nürnbergerová

notár so sídlom v Šamoríne